Prawo

Obowiązek alimentacyjny a ustalenie ojcostwa

Obowiązek alimentacyjny a ustalenie ojcostwa Wszystko co powinieneś wiedzieć o obowiązku alimentacyjnym: Uprawnienia do wystąpienia, Terminy, Opis procedury alimentacyjnej.
Więcej…

 

Kiedy można przestać płacić alimenty?

Kiedy można przestać płacić alimenty? Czy musisz płacić alimenty na pełnoletnie dziecko? Czy fakt, że posiada ono majątek, z którego może osiągnąć dochód pozwalający na utrzymanie pozwala na zaniechanie płacenia świadczeń? Kiedy możesz zaprzestać wypłacania alimentów i w jaki sposób?
Więcej…


Jakie dowody możesz wykorzystać w procesie sądowym o zaprzeczenie ojcostwa?

Proces o zaprzeczenie ojcostwaPrzepisy polskiej procedury cywilnej nie ustanawiają formalnej hierarchii środków dowodowych. Poszczególne środki dowodowe dopuszczalne w toku postępowań o ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa nie konkurują ze sobą, a wzajemnie się wspierają.
Więcej …

Prawa ojca po nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z dnia 6. 11. 2008 r.

Prawo ojca według kodeksu rodzinnego i opiekuńczegoNowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 roku (Dz.U.2008.220.1431), która weszła w życie 13 czerwca 2009 r., wprowadziła w rozdziale „Pochodzenie dziecka” szereg istotnych zmian. Rozdział ten został podzielony na dwa oddziały „Macierzyństwo” oraz „Ojcostwo”. Pojawienie się tego pierwszego wymusił niewątpliwie szybki postęp medycyny oraz genetyki. Więcej …

Ustalenie ojcostwa w świetle nowych przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Ustalenie ojcostwa w świetle nowych przepisów Kwestie ojcostwa w sensie prawnym (które może być różne od ojcostwa w sensie biologicznym) regulują przepisy ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio). Ustawa ta wprowadza pewne domniemania (założenia) co do ojcostwa określonych osób (art. 62 krio). Więcej...