Artykuły

Czy byli ojcowie dostaną zwrot alimentów?

Czy ojcowie dostaną zwrot alimentów?

Pomimo iż wyrok stwierdzający unieważnienie ojcostwa ma skutek wsteczny, nie upoważnia do zwrotu zapłaconych alimentów na dziecko. Tak 26 stycznia 2012 r. orzekł Sąd Najwyższy.
Więcej …


Rodzice nie decydują o alimentach

Czy rodzice decydują o alimentach? Świadczeń ustalonych przez sąd rodzice nie mogą zmieniać. Nawet jeżeli umówią się na inną ich wysokość, nie będzie miało to znaczenia w razie sporu. Choć rodzice mogą zawierać umowy dotyczące alimentów dla dziecka, nie mogą zmienić ich wysokości, jeśli ustalił już ją sąd. To sedno niedawnego orzeczenia Sądu Najwyższego. Więcej...

Nie chce płacić alimentów na nieswoje dziecko więc musi się ukrywać

Ojciec nie chce płacić alimentów na nieswoje dziecko Zastanawiające jest, dlaczego ustawodawca tylko częściowo naprawił krzywdzący mężczyzn stan prawny – pisze prawniczka, Kancelaria Adwokatów Dudkowiak Kopeć sp.j. Więcej …